لاشه نهنگی درجزیره خان بردخون به گل نشست مسئول منطقه حفاظت شده مندبردخون بابیان این مطلب گفت:براساس گزارش های رسیده توسط صیادان منطقه گروه محیط زیست به منطقه اعزام شدندولاشه مذکورموردشناسایی وبیومتری قرارگرفت. صادق پورسالم افزود:این نهنگ ازخانواده والهاواحتمالاازگونه گرمسیری است وبه دلیل متلاشی شدن سرنمی توان باقاطعیت درزمینه گونه آن اظهارنظرکرداماجثه وفرم لاشه به گونه مذکورنزدیک تراست وطول 12متروبیش ازده تن وزن دارد. وی اضافه کرد:این پستانداردردریای عمان وخلیج فارس وحاشیه خط استوازندگی می کندودندان نداردوبرخلاف جثه بزرگش بیشترازماهیان کوچک مانندساردین وآنشوی تغذیه می کندواین نهنگ هابه طورمتوسط حدود14متروحداکثر20تن وزن دارد. ایشان خاطرنشان کرد:به دلیل متلاشی شدن لاشه نمی توان علت اصلی مرگ نهنگ راحدس زدولی بزرگ ترین عامل تهدیدکننده این پستاندارغول پیکربرخوردباپروانه کشتی های بزرگ می باشد.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ساعت 23:34 توسط نامجوزحمتکش |

مردم بخش بردخون بیش از30میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند مسئول کمیته امدادامام خمینی بخش بردخون درگفتگویی بابیان این مطلب گفت:پس ازوقوع این حادثه درکشورهمسایه پاکستان ودستوررهبرمعظم انقلاب برای مشارکت همه مردم دراین امر،تبلیغات لازم انجام گرفت وبااستقرارپایگاه های جمع آوری ،مردم نوع دوست بخش فعالانه هدایای نقدی وغیرنقدی راتحویل دادند. علی کردوانی افزود:مبلغی معادل 30میلیون و300هزارریال کمک های اهدایی مردم بخش بردخون جمع آوری وبرای سیل زدگان پاکستانی ارسال شد.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ساعت 23:14 توسط نامجوزحمتکش |

براساس گزارش های رسیده شهرداربردخون استعفادادو آقای منصوری ازشهرداری بردخون خداحافظی نمودوبراساس شنیده هابه شهرداری ریزخواهدرفت وشورای اسلامی شهردرجلسه امروزبااین استعفاموافقت کردومجیدبهمنی به عنوان سرپرست معرفی گردید.

 منصوری دومین شهرداربردخون اززمان تأسیس است وتازمان تعیین شهردارجدیدسرپرستی برای شهرداری معرفی می گردد.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ساعت 22:55 توسط نامجوزحمتکش |

تماته: مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبدان با اشاره به نبود کمترین امکانات فرهنگی هنری در شهر آبدان از سیاست های فرهنگی رئیس جمهور انتقاد نمود. به گزارش وبلاگ خبری تحلیلی شهر آبدان، ابراهیم مرادی در اجلاسیه اخیر شورایعالی استان ها با یادآوری شهر آبدان بعنوان قطب قرآنی و مذهبی استان بوشهر، به نبود سالن اجتماعات و مجتمع فرهنگی در این شهر اشاره نمود و افزود: ریاست محترم جمهور در سفر سوم استانی خود، رویکرد فرهنگی دارند ولی این نکته را نباید فراموش کرد که در بعضی از استانها از جمله استان بوشهر در حوزه سخت افزار محرومیت هایی وجود دارد.
ایشان با اشاره به کمبودهای شهر آبدان ادامه داد: 
بعنوان مثال من شهری را سراغ دارم که قطب قرآنی و مذهبی استان می باشد ولی نه سالن اجتماعات دارد و نه مجتمع فرهنگی هنری دارد و نه ساختمان کتابخانه و نه حتی یک خانه عالم، چگونه می شود ایده ها و طرح های فرهنگی در حوزه نرم افزاری در آن شهر ایجاد کرد؟
مرادی تصریح کرد:
جهت گیری اعتبارات فرهنگی که حتی مقام معظم رهبری نیز در دیدار با دولتمردان فرمودند که با دقت نظر بهتری اعمال گردد، بایستی با نظر شوراها صورت پذیرد.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ساعت 18:28 توسط نامجوزحمتکش |

کالوسمبل توانایی ودانایی وبالندگی است

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی پارس درمراسم جشن شکوفه هادرکالوگفت:دفاع جانانه مردم ازخاک مقدس ایران اسلامی وشکست دشمن زبون موجب اقتداروعزت ملی گردیدوپیش نیازتوسعه ملی ماشدوشرف وغروروعزت رابه رخ جهان کشاندوتوان خودرادراحقاق اهداف مقدس نشان دادوقدرت های جهانی رابه چالش کشاندواین ازایمان واعتمادمردم بود.

مهندس سوری افزود:اقتدارملی کشورمتکی برتوانایی ودانش ملی است وهویت دینی وملی مشخصه هرکشوری است وکشورهایی که دردنیاتوسعه یافته وپیشرفته اندکه براساس علم ودانایی حرکت می کنندوموجب رفاه بیشتروتوسعه بیشترمی شوندوالحمدالله به مرتبه ای می رسیم که علم وفن آوری رامی فروشیم واین منبع هیچگاه پایان به نمی رسد.

وی اضافه کرد:مدرسه کالوباتکیه بردانش ودانایی وباورملی می توانیم گام درراه توسعه وتعالی گذاشته است وباایجادبهشتی دراین دنیانموددانش وتوانستن است وامیدواریم به نقطه تعالی خاورمیانه وجهان اسلام برسدوبااتصال به اقتصادکشورموتورمحرکه توسعه کشورشودوصنعت نفت آماده همکاری وحمایت ازنظام تعلیم وتربیت بویژه مدرسه کالواست وباتوجه به اینکه قریب 50درصدگازکشوردرپارس جنوبی و۹۳درصدنفت کشوردرجزیره خارگ تولیدمی گرددبسترمناسبی برای توسعه وشادمانی ملی است وبالندگی وپیشتازی علم وصنعت نویدبخش آینده ای درخشان است وکالوعضوخانواده نفت خواهدبود.

ایشان خاطرنشان کرد:صنعت نفت گام های بلندی دراستان بوشهربرداشته است به نحوی که برای اجرای مصوبات سفرریاست جمهوربالغ بر1000میلیاردتومان دراستان بوشهر هزینه می گرددوقرارگاه خاتم کارراآغازنموده است ووزیرنفت توسعه اقتصادی رابرای توسعه فرهنگی دانسته اندوپیشنهادمی گرددنام مجتمع رامجتمع آموزشی وفرهنگی کالوانتخاب نمایید.

فرماندارشهرستان دیرنیزگفت::دفاع مقدس مردم سلحشورایران وحضورهمگانی درجبهه های نبردنتیجه اعتمادحضرت امام به جوانان بودودرمقطعی که استکبارکمربه نابودی نظام اسلامی بسته بودرزمندگان شجاع کشورمان بادست خالی قله های پیروزی راباایثارجان فتح کردندوسرافرازی وعزت راارمغان دادند.

غلامحسین خسروی افزود:این اعتمادبه جوانان امروزمدرسه کالورابه مجتمع تبدیل نموده وهمه زیرساخت های موردنظرمحقق شده واین باعث نشاط وجوانی می گرددواین مدرسه دریچه ای به بهشت است وتاوقتی این حرکت هاوبارقه های فرهنگی وجودداردوبه جوانان برومنداعتمادداریم هیچ هراسی ازدشمن نیست واینکه امروزبه کشیشان ابله مسیحی دراهانت به قرآن مقدس متمسک می شوند،روسیاهی وفلاکت ودرماندگی آنان رابه دنبال داردوهمه باعزم واراده محکم برای تعالی وروشنی آینده سازان جامعه اسلامی گام بردارند.

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون نیزضمن قرائت پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت بازگشایی مدارس گفت:امروزالحمدالله تعداد145نفردانش آموزکلاس اولی وتعداد150نفرنوآموزپیش دبستانی پادرمدارس گذاشتندوشوروحال خاصی درگلستان های دانش به پاکرده اندونویدبخش بهاردانایی شدند.

علی موحدی افزود:بانگاه بلندوزیرآموزش وپرورش تحولات شگرفی درنظام تعلیم وتربیت صورت گرفته است وروح تازه ای دمیده شدوامیدواریم شاهدپیشرفت بیشترامورورفع برخی مشکلات احتمالی گرددوآموزش وپرورش به جایگاه واقعی خودبرسد.

معلم دبستان شهیدرجایی کالونیزبااشاره به پیشرفت های صورت گرفته درکالوگفت:کالوی امروزمتعلق به من یامنطقه نیست بلکه نشانی ازتوسعه همه جانبه کشوراسلامی وتوجه دولت به مناطق محروم است وآغازفصل نوینی ازعدالت محوری ونگاه بلندمسئولان به دورافتاده ترین روستاهاست.

عبدالمحمدشعرانی ضمن تشکرازمدیرعامل منطقه ویژه دراتمام ساختمان مدرسه واهدای یک دستگاه مینی بوس افزود:امسال طرح تشکیل بنیادملی مدارس کوچک کشوررادربرنامه داریم وبامشورت ومطالعه درحال تدوین این طرح به صورت ویژه وکشوری هستیم که امیدواریم باحمایت مسئولان وافکارعمومی ونخبگان به زودی اجرایی شود.

وی براحداث سالن اجتماعات چندمنظورجهت اجرای برنامه های مختلف واستقبال ازبازدیدکنندگان تأکیدکردواضافه کرد:ایجادموزه ای برای استقرارنشانه هاوهدایای مدرسه کالوضروری است که مدیرعامل منطقه ویژه پارس قول همکاری  برای ساخت سالن داد.

درادامه زنگ جشن شکوفه هاتوسط فرزندشهیدخلیلی نواخته شد.

دراین مراسم مسئولان شهرستان وبخش ،دانش آموزان واولیاوجمعی ازمردم روستای کالو حضورداشتند.این مدرسه جزءسه مجتمع اموزشی درمنطقه بردخون است که  تعداد۲۱۵نفردانش آموزاز۶مدرسه ابتدایی راتحت پوشش دارد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ساعت 14:24 توسط نامجوزحمتکش |

 

 همه مدارس منطقه آماده حضوردانش آموزان است

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون درجلسه شورای اداری بخش بردخون بابیان این مطلب گفت:همه دست اندرکاران پروژه مهرمشغول تلاشندوباوجودبرخی مشکلات مدارس برای حضوردانش آموزان وفرهنگیان آماده شده است.

علی موحدی افزود:بحث سنگین آماده سازی فضای مدارس باتلاش شبانه روزی همکاران درحال انجام است وبحمدالله مراسم جشن شکوفه هادرمدرسه کالووجوانه هادرمدرسه راهنمایی نجات الهی31شهریورباحضورمسئولان استان وشهرستان وبخش وخانواده های معظم شهداوایثارگران برگزارمی گرددوبقیه مدارس نیزبرنامه هایی اجرامی نمایند.

وی اضافه کرد:بیشترمدارس نوسازهستندوبرخی مدارس نیزتاسال آینده نوسازی وافتتاح می گرددوباشروع مجتمع های ترنم ولایت عدالت آموزشی به روستاهانیزمی رسدومراکزپیش دبستانی نیزبه صورت مجتمع ومتمرکزاداره می گردد.

ایشان خاطرنشان کرد:طرح هجرت دربیشترمدارس اجراشده ودرامرزیباسازی وتعمیرمدارس مشارکت نموده اندوتعمیرات اساسی نیزانجام گرفته وبه زودی پایان می پذیردوباهمه این اقدامات نیازمندهمکاری ادارات وحمایت آنان ازآموزش وپرورش وایجادآرامش درمنطقه هستیم.

وی ادامه داد:دوفضای آموزشی برای مدرسه قرآن،6مدرسه هوشمند،گسترش رشته های کاردانش وفنی،افزایش نیروی انسانی بویژه دررشته های پرورشی وعلوم پایه ازاقدامات مؤثردرآستانه سال تحصیلی بوده است.

درادامه نیزمسئولان ادارات درزمینه حمایت ازاداره ومشارکت دربازگشایی مدارس اعلام حمایت نمودند.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ساعت 19:33 توسط نامجوزحمتکش |

دشمن ازقدرت اسلام خبرنداشت

جانشین فرمانده حوزه مقاومت کربلای بردخون درجلسه شورای اداری بخش باتحلیل چگونگی آغازجنگ تحمیلی گفت:دشمن فکرمی کردایران قدرت زیادی نداردتادربرابرهجوم بیگانگان بایستدوبه کشوراسلامی ماحمله کردولی قدرت خدابالاتربودواتحادمردم ورهبری امام راحل موجب خواری وشکست آنان گردید.

حسن زارعی افزود:آنان زمانی که احساس ضعف کردندپیشنهادصلح دادندوتصمیم آنهابرای نابودی انقلاب ونظام بودولی قدرت اسلام به جهانیان اثبات گردیدولازم است این هفته راگرامی بداریموحماسه های رزمندگان وایثارگران به نسل آینده منتقل گرددوفرهنگ حماسه وایثاررادرجامعه گسترش دهیم.

ایشان برنامه های هفته مقدس رادربخش بردخون تشریح نمودوگفت:دراین ایام برنامه هایی نظیربرپایی ایستگاه صلواتی،جشنواره قرآنی،دیدارباامام جمعه،مسابقات ورزشی،شب شعروخاطره،رژه نیروهای مسلح،زیارت عاشورا،عطرافشانی گلزارشهدا،دیدارباخانواده شهدا،جلسه فرماندهای حوزه وپایگاه هاوگروهان ها،تجمع رزمندگان اسلام،محفل انس باقرآن،نشست فرماندهان دفاع مقدس باامام جمعه،تجلیل ازنیروهای گشت،اختتامیه طرح هجرت و...اجراخواهدشد.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ساعت 19:28 توسط نامجوزحمتکش |

احداث موج شکن واسکله بردخون کمترازیک ماه آینده آغازمی شود

معاون فرماندارشهرستان دیردرجلسه شورای اداری بخش بردخون بااشاره به تاریخ انقلاب اسلامی گفت: درتاریخ جهان حوادث گوناگونی رخ داده است ازجمله جنگ جهانی اول ودوم،ظهورکمونیزم وفاشیزم،اشغال سرزمین فلسطین،جنگ سرد،فروپاشی شوروی سابق که این رویدادهادرتغییرات منطقه ای وجهانی نقش اساسی داشتند ازمیان این انقلاب ها به اذهان مورخان دردویست سال اخیرمهم ترین انقلابی که اتفاق افتاد انقلاب اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است ودارای خصوصیت منحصربفردی است زیرا باعث به هم ریختن تمام معادلات نظام دوقطبی دردنیاشدوموجب سرنگونی حافظ منافع غرب درخاورمیانه ومنطقه حساس خلیج فارس و بازگشت به ارزش های اصیل اسلامی وبیداری مسلمانان، رشدنهضت های ضداستکباری وضداستبدادی وضداستعماری شد.

سیدعلی هاشمی افزود:استقلال سیاسی واقتصادی ،موجب عدم وابستگی به بیگانگان وتکیه برملت هاوباعث اتحادمسلمانان شد،بدیهی است دشمنان بی برنامه نشینندتاامروزکه بیش از30سال ازانقلاب می گذردعلیرغم اینکه هرجاسربرآوردندملت ایران پوزه آنهابه خاک مالیده وآنهارابه خاک مذلت نشاندولی بازنبایدازدشمن غافل شویم.

وی جنگ تحمیلی رانعمت دانست واضافه کرد:رژیم بعث عراق به سرکردگی آمریکاباهدف براندازی نظام نوپای ماجنگی نابرابرراعلیه کشورمان تحمیل نمودندورزمندگان اسلام 8سال جانانه حماسه آفریدنداین جنگ باعث صدورانقلاب شد چون برای خدابودوازحادثه کربلاالهام گرفته بودمقدس نام گرفت وحرکت های مقدسی درسراسرجهان ازاین انقلاب وجنگ درس گرفتند.

ایشان به فرارسیدن ماه مهراشاره کردوافزود:مهرماه دوستی وبهارعلم ودانش است تاباردیگراسلحه دانایی برتاریکی جهل غالب گرددوامیدان جامعه اسلامی به سوی سنگرهای معرفت گام بردارند.

ایشان باارائه گزارشی گفت: مشکلات وکمبودهای سیمای استانی،محورهای مواصلاتی،نانوایی،بانک ملی،آبخیزداری، نمازجمعه،اسکله خورخان وسایبان آن،مراکزفرهنگی وکتابخانه عمومی،بحث تقاطع حادثه خیزشهنیا رفع شده یابه مرورحل می گردد.

وی مسئله سیل پاکستان رایادآورشدوگفت:درلبیک به دعوت مقام معظم رهبری مردم ولایت مدارشهرستان دیّرمبلغ ۱۰۰میلیون ریال رابه این امرکمک کرده اندوباتدبیرامام جمعه بوشهرواستاندارکمک هاباکشتی احسان به رنگ ولایت به کشورپاکستان اعزام می گرددواین کاردرسطح بین المللی نام ایران راکه درمحاصره اقتصادی است بالامی بردونشانه احساس مسئولیت به برادران دینی است.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ساعت 17:53 توسط نامجوزحمتکش |

کامبیز یوسفی و باغداری گزینه های معاون فرمانداری دیر

بعد از آنکه انتقال هاشمی معاون فرماندار دیر به فرمانداری شهرستان دشتی و پذیرفتن مسئولیت فرمانداری این شهرستان که به گفته شنبدی معاون سیاسی استاندار تاکنون نیمی از اقدامات مربوط به صدور حکم ایشان به عنوان فرماندار دشتی انجام گرفته است ، قطعی شده ،گمانه زنی ها در خصوص جایگزینی هاشمی در فرمانداری شهرستان دیر وارد مرحله ی تازه ای شد،در حالی که تا چندی قبل از حضور تنها یک گزینه جهت پذیرفتن مسئولیت معاون فرمانداری شهرستان دیر نام برده می شد اما از برخی منابغ خبر می رسد که علاوه بر حضور باغداری رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان دشتی ،اینروزها بحث انتخاب کامبیز یوسفی بخشدار سابق بردخون به عنوان جدی ترین گزینه پذیرش این مسئولیت مطرح شده است.یکی از اعضای ستاد احمدی نژاد در استان بوشهر در این خصوص درگفتگویی با سایت خبری بندر دیر(دیرنیوز) گفت : از آنجایی که هر دو گزینه پیشنهادی ما از اعضای اصلی ستاد و فعالان سیاسی اجتماعی استان بوده اند لذا انتخاب گزینه نهایی به عهده فرماندار می باشد و ایشان  در خصوص پیشنهادها تصمیم گیری نهایی خواهند داشت.وی در ادامه افزود : خوشبختانه شهرستان دیر در بحث منابع انسانی و مدیران سیاسی در استان حرفهای زیادی برای گفتن دارد و همیشه نیروهای انقلابی و ولایی این شهرستان حقانیت خود را به بهترین شکل ممکن به اثبات رسانیده اند از این رو به استاندار جدید توصیه کرده ایم در هر نقطه ای از استان که با کمبود مدیر مواجه شدنداز توانانیی مدیران دیری بهره گیرند.

در حالی بحث انتخاب معاون فرماندار شهرستان دیر به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که هنوز تعیین بخشدار بخش بردخون در بلاتکلیفی بسر می برد. از میان گزینه های مطرح شده جهت پذیرش مسئولیت بخشداری بردخونی می توان به ارسلان حصیری ، حسین واعظ ، علی موحدی اشاره کرد. از بردخون خبر می رسد که رایزنی ها با علی موحدی جهت پذیرش مسئولیت بخشداری بردخون که با عدم تمایل موحدی مبنی بر پذیرش این مسئولیت همراه بوده همچنان ادامه دارد.

 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ساعت 16:38 توسط نامجوزحمتکش |

 

یک بلاگ،یک بلاگر: نامجو زحمتکش، مدیر وبلاگ «اطلاع رسانی بردخون»: کم لطفی به نخبگان؛ استان را از قافله توسعه بازمی دارد

چرا به وبلاگ نویسی روی آوردید و مصمم به ادامه وبلاگ نویسی شدید؟ این فضا محیط مناسبی برای بیان خواسته ها و مشکلات منطقه بود تا شاید مردم و مسئولان با آن آشنا گردند و برای رفع آن گام بردارند و برای ادامه کار نیز این سیاست را دنبال می کنم وگرچه ازهزینه شخصی برای این کاراستفاده می کنم اما کمترخواسته ها و نظرات شخصی رادرآن ...

یک بلاگ،یک بلاگر: نامجو زحمتکش، مدیر وبلاگ «اطلاع رسانی بردخون»: کم لطفی به نخبگان؛ استان را از قافله توسعه بازمی دارد

محمدجوادغریبی

 

بردخون شهری زیبا و آرام ازتوابع استان بوشهردر جنوب ایران و ساحل خلیج فارس قرار دارد ، از نظر جغرافیایی تابع شهرستان دیر استان بوشهر است ؛ بیش از 5000 نفر جمعیت دارد. در سال 1359 بخشداری در آن استقرار یافت. سال 1379 به همت وتلاش مسئولان وهمکاری مردم وبا تصویب هیأت دولت ؛ بردخون تبدیل به شهر شد.

آنچه دروصف بردخون گفته شد، نقطه نظر نامجو زحمتکش،مدیر وبلاگ « اطلاع رسانی بردخون » است که در بخش درباره وبلاگ شخصی اش تحت همین نام یعنی بردخون آورده است. وی معتقد است بردخون سابقه فرهنگی ، علمی واقتصادی درخشانی دارد و قدیمی ترین حوزه علمیه منطقه در این شهر قرار داشته است و بزرگان فراوانی از آن برخاسته اند.

مدیر وبلاگ برخودن در ادامه به ذکر نام برخی از مفاخر این خطه نظیر آیت الله شیخ عبدالنبی بحرانی بردخونی، آیت الله سید علی رکنی حسینی، آیت الله شیخ علی بحرانی و سادات گرانقدری چون حاج سید محمد حسینی، سیداسدالله رکنی حسینی و شاعران برجسته ای همچون مفتون و فایز و دلاورانی مانند خالوحسین بردخونی وسردار شهید یوسف بردستانی پرداخته است. وبلاگی که در این شماره نسیم جنوب با مدیر آن به گفت گو نشسته ایم وبلاگ « اطلاع رسانی بردخون » است که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

 

نام وبلاگ: وبلاگ اطلاع رسانی بردخون،

نشانی وبلاگ: www.bordekhoun.blogfa.com،

مدیر وبلاگ: نامجوزحمتکش.

- چند سال است وبلاگ نویسی می کنید؟

- بیش از4 سال

- چرا به وبلاگ نویسی روی آوردید و مصمم به ادامه وبلاگ نویسی شدید؟

- این فضا محیط مناسبی برای بیان خواسته ها و مشکلات منطقه بود تا شاید مردم و مسئولان با آن آشنا گردند و برای رفع آن گام بردارند و برای ادامه کار نیز این سیاست را دنبال می کنم وگرچه ازهزینه شخصی برای این کاراستفاده می کنم اما کمترخواسته ها و نظرات شخصی رادرآن دخالت می دهم.

- نام وبلاگتون« وبلاگ اطلاع رسانی بردخون » را چگونه انتخاب کردید؟

- ضمن مشورت با دوستان تصمیم گرفتم نامی انتخاب کنم که جنبه های مختلف اخبار و اطلاع رسانی رادرخود داشته باشد.

- فضای حاکم بر وبلاگ نویسی کشور و استان را چگونه می بینید؟

- فضای حاکم دچارنوعی بی نظمی است وهرکس سعی می کند کلماتی رابیان نماید و کمتربه محتوای آن توجه می کنند.

- چرا بی نظمی؟

- چونکه هرروزمشاهده می کنم که تعدادی وبلاگ ثبت و شروع به فعالیت می کنند ولی مدتی بعدغیرفعال می شوند.

-  شماچه اهدافی را در وبلاگ نویسی دنبال می کنید؟

- هدف اصلی از این کارانعکاس فعالیت هاو اخبار و رویدادها و بیان مشکلات و کمبودهای منطقه است.

- تا کنون چند پست در« وبلاگ اطلاع رسانی بردخون »  نگاشته اید؟

- نزدیک به 1800 پست نوشته شده است.

- آیا کامنت دیگر بلاگرها هم تاثیری در ادامه وبلاگ نویسی شما داشته است؟

- بله ، بعضی اوقات درخواست مردم وکاربران برای بیان مسائل منطقه وعشق وعلاقه ای که به زادگاهم داشته ام.

- وبلاگ و وبلاگ نویسی را فرصت می دانید یا تهدید؟ چرا؟

- بستگی به استفاده ازآن دارد. چه بسامی توان بااستفاده خوب وثمربخش ازآن نتایج خوبی کسب کرد و اهدافی راتحقق بخشید یا اینکه ممکن است افراد با اعتیاد به نوشتن بدون محتوا و کیفیت و تنها برای سرگرمی ضمن اتلاف سرمایه و زمان ، عده ای رامنحرف نمایند.

- چه مخاطراتی را یک بلاگر تهدید می کند؟

- گاه هزینه بالاوعدم انجام امورشخصی ممکن است موجب دلخوری هایی درخانواده گردد و از طرفی نیز توقعات و انتظارات عمومی که مصالح فردی رادرنظرنمی گیرند.

- چقدر زمان برای نوشتن مطالب« وبلاگ اطلاع رسانی بردخون » صرف می کنید؟

- معمولا نوشتن مطالب بویژه اخباروقت زیادی رامی گیردهرچند تهیه واولویت بندی آن نیزمشکل است .اخبار نیاز به ویرایش خاصی دارند تا مورد پذیرش خواننده قرارگیرد.

- خاطره خوش یا ناخوشی هم از وبلاگ نویسی دارید؟

- مهمترین خاطره انعکاس رویدادهای منطقه وگاه توجه مسئولان وتلاش برای رفع آنهاست که بهترین خاطره است و بدترین خاطره بیان کلمات ناموزون و خلاف شأن و انسانیت است.

- اولین پستی که در وبلاگتون بارگزاری نمودین چه نام داشت و درتاریخی بود؟

- مشکلات بردخون را برای پیگیری بیان نمایید .آنچه به نظرتان می رسد ممکن است گویای حقیقتی روشن باشد این اولین پستی بودکه پس ازسلام ومقدمه چینی نوشتم و در تاریخ2مرداد 85 ساعت 8/14 بود.

- ازمنظر شما،چه عللی دررشد فزاینده وبلاگ نویسی دخیل بوده است؟

- شایدبه علت آسانی و راحتی کار باشد و به دلیل اینکه هرکس در منزل کامپیوتری دارد و بدون هیچ مزاحمتی می تواندخواسته هاو دلمشغولی های خودرابیان نماید.

- به نظر شما هرکسی میتوانید اقدام به ایجاد وبلاگ کند؟

- هرکسی می توانداین کار را انجام دهداما قبل ازاین کار باید هدف خود را از این کار مشخص کند و سعی نماید برای رسیدن به اهداف و نتایج مثبت این کار را آغاز کند.

- آیا تا بحال کسی از نوشته های شما رنجیده خاطرشده؟و یا کامنت کسی،شما را رنجیده خاطر نموده است؟

- بله .بعضی اوقات نوشته هاممکن است مورد نظرعده ای نباشد و زیاد به مذاق آنان خوش نیاید و یا اینکه با انتظارات آنان سازگارنباشد. برخی اوقات نیز بعضی ازخوانندگان و کاربران الفاظی را به کارمی برندکه خوشایند نیست ویا قضاوت عجولانه ای دارندکه موجب ناراحتی می گردد.

- چرا مطالب شما بیشتر با محوریت خبر می باشد؟

- باتوجه به اینکه خود خبرنگارم و با رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب ارتباط دارم و به امورفرهنگی هنری و خبری گرایش دارم و مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون هستم وبیش از12 سال مسئول مجتمع فرهنگی هنری بردخون بوده ام، سعی می نمایم به مطالب موردعلاقه ام گرایش بیشتری داشته باشم.

- فکرمی کنید استان بوشهر در کشور چه جایگاهی دارد؟

- استان بوشهردرعرصه های مختلف پیشتازبوده است وبزرگان این دیارتوانسته اند در کشور خدمات ارزنده ای داشته باشند ولی مسئولان عالی کشور گاه کم لطفی می کنند و مردم و مسئولان این استان رانمی بینند.

- نظر شما در خصوص توسعه استان و درگیر نمودن نخبگان در این موضوع چیست؟.

- نخبگان مهمترین رکن توسعه هستند ولی در مسائل کلان به وجود و نظرات آنان توجه نمی شود و از آنان غفلت می نماییم و به دلیل مسائل سیاسی آنان رامنزوی می کنیم و از افرادی بهره می بریم که نه تنها سابقه ای در کار ندارند بلکه تهعد و تخصص لازم را نیز ندارند و این امرموجب کندی توسعه می گردد.بدیهی است کم لطفی به نخبگان خوب نیست وبه مرور استان را از قافله پیشرفت وتوسعه بازمی دارد و بهتراین است که در امرتوسعه همه گرایش ها و سلایق و افراد را به همکاری دعوت کنیم و اغراض و کینه ورزی ها را فراموش کنیم و مانع از مهاجرت نخبگان به استان ها و کشورهای دیگرکردیم.

- وضعیت سایت های خبری تحلیلی کشور واستان را چطور می بینید؟

- نیازاست نظارت وبرنامه ریزی درزمینه سایت ها بویژه تحلیلی و خبری داشته باشیم تا به راحتی با آبروی مردم بازی نکنند و با رواج شایعه جامعه را به تنش نکشانند و این امر متأسفانه درگروه ها ونگاه های مختلف سیاسی وجود دارد.

- وضعیت مطبوعات استان را چگونه می بینید؟

- برخی ازمطبوعات فعالیت خوبی دارند ولی برخی دیگر به روزمرگی دچار شده اند و هدفشان تنها انتشار نشریه در زمان مقرراست و لازم است مطبوعات استان دامنه خود را از مرکز استان به همه شهرها و روستاهای استان گسترش دهند تا علاقمندان و مشتریان بیشتری داشته باشند.

- چه تصویری از چشم اندازفضای رسانه ای استان اعم از رسانه های مجازی و رسانه های مکتوب دارید؟ آیا روزی استان ما صاحب روزنامه خواهد شد؟

- ازاینکه استان ماجزء اولین استان های دارای رسانه بوده خوشحالیم اما انتظاراست این شیوه تکمیل گردد و همه مسئولان و مردم و رسانه ها با ارتباط سازنده برای پیشرفت رسانه ای کمک کنیم و از اختلاف و تفرقه بپرهیزیم و برای انتشار روزنامه تلاش کنیم وعملا کار کنیم نه اینکه فقط حرف بزنیم وهیچ نتیجه خاصی نداشته باشد.

- در حال حاضر استان صاحب چهار کرسی در مجلس است. کارنامه نمایندگان استان را چگونه تحلیل می کنید؟

- متأسفانه نمایندگان استان تاهنوزنتوانسته اندخواسته های مردم رابه خوبی منعکس نمایند و نمایندگان واقعی مردم نبوده اند. چرا نمایندگان تهران و سایر استان ها و شهرهای دیگرهمیشه در مجلس یکه تازهستند و نمایندگان ما گمنام و مظلوم و درهیچ کدام ازبرنامه های عمومی مجلس و کشورمشاهده نمی گردند و گاه دچار رودربایستی می گردند و مردم را فراموش می نمایند؟

- نقش پارس جنوبی را در توسعه استان چگونه تحلیل می کنید؟

- پارس جنوبی می توانست بهتر از این در توسعه استان گام بردارد اما ورود افرادی غیربومی وغیرمتخصص موجب محروم ماندن استان از مزایای این نعمت خداوندی گردید. درحالی که بسیاری ازمردم منطقه ما بیکارند، حضورافرادی از سایرشهرها و مناطق چه توجیهی دارد؟ به عنوان مثال در امورپارس شمالی حدود200 نفر را دربردخون به کارگرفته اند اما تعداد انگشت شماری ازمنطقه بردخون که اکثر آنها هم با رابطه و بدون تخصص و با مدارک پایین به کارگرفته شده اند. حال خود قضاوت کنید و... .

- به نظرتان چرا بوشهر نتوانسته سهم خود را از نفت و گاز بگیرد، بعنوان مثال همین موضوع استخدام نیروهای بومی تاکنون لاینحل مانده است؟

- دراین زمینه شاید ما نتوانسته ایم آنگونه که باید از حق خود دفاع کنیم. چرا مردم ما هنوز حرفی نمی زنند و ساکت و آرام زندگی را می گذرانند؟ آیا اگراین سرمایه عظیم دراستان دیگری بود باز اینگونه برخورد می کردند؟ چرا برای سرمایه ای که دراستان ما قرار دارد و مردم از وجود آن درآزار و اذیتند، کسانی تصمیم بگیرند که فرسنگ ها از آن دورند و رنج مردم این دیاررا نمی دانند؟

- چه انتظاری از مردم می رود؟

- مردم ما نیاز به حرکتی اساسی دارند. باید سکوت را کناربگذارند و برای دفاع ازحق طبیعی خود تلاش کنند. نیاز نیست جنگ و دعوا داشته باشیم بلکه با استدلال منطقی دراین زمینه تلاش نماییم تابه حقوق پایمال شده خودبرسیم.

- در این حرکت بقول شما اساسی چه کسانی قابلیت راهبردی آنرا دارند؟

- دراین حرکت نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی و روشنفکران جامعه می توانند با آگاه سازی اقشار مختلف، زمینه راهبردی مردم رافراهم سازند تا به دنبال گرفتن حقوق طبیعی و بر حق خود باشند.

- برای اصلاح نگرش های سنتی و فاصله گرفتن از این باورهای عوامانه چه باید کرد؟

- مردم باید مصالح عمومی و سرنوشت آینده فرزندان خود را در نظربگیرند و از نگاه سنتی بپرهیزند و بدون ملاحظه به دنبال حق خود باشند و اگر اینگونه عمل نکنند، زیان می بینند و افسوس و پشیمانی سودی ندارد و مشکل دیگر اینکه نخبگان که زبان عمومی جامعه اند از استان خارج می گردند و افراد دیگر نیز به دنبال کار و زندگی عادی خودهستند.

- از آنجا که عمده میادین پارس شمالی در بردخون جانمایی شده است چرا تا کنون عملیاتی نشده است؟

- قضیه پارس شمالی مسئله ای پیچیده است که تاحال وضعیت روشنی ندارد و مردم به آینده چشم دوخته اند و در زمینه راه اندازی آن مسئولان ذیربط باید پاسخگو باشند و اطلاع رسانی نمایند و افکارعمومی را قانع نمایند و ما نیز به عنوان نمایندگان مردم تاحال نتوانسته ایم جوابی شایسته بگیریم و حدس و گمان ها نمی تواند دردی را دوا نماید.

- آیا شما پیگیری نموده اید؟

- پیگیری ما در حد پرسش از مسئولان محلی و نگارش مطلب و مقاله بوده است ولی تاحال نتیجه خاصی نگرفته ایم.

اسامی و نام های ذیل چه واژه یا جمله ای را بر ذهن شما تداعی میسازند؟

بردخون: زادگاه من.

وبلاگ بردخون:اطلاع رسانی دربردخون درعدم حضورنشریه درمنطقه.

پارس شمالی:رویایی که امیداست واقعیت بگیرد.

فایزدشتی:شاعری که اشعارش زنده است.

 شاهین پارس جنوبی: نماینده استان.

عسلویه: گنج و رنج.

دکتر حسن دانایی فرد: فرزندبردخون.

هفته نامه نسیم جنوب: نشریه پویا.

مرحوم دوراهکی: مرد تلاش و بی ادعا.

-و کلام آخر ؟

- در پایان ازبرادرارجمند و عزیزم آقای محمد جواد غریبی و جناب قیصی زاده و نشریه وزین نسیم جنوب صمیمانه تشکرمی کنم و سلامتی و موفقیت آنان را ازخدای بزرگ خواستارم.

این مصاحبه درشماره اخیرنشریه نسیم جنوب چاپ شده است.
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ساعت 16:16 توسط نامجوزحمتکش |

مطالب قدیمی‌تر